Contractbeheer is een hulpmiddel van onschatbare waarde voor bedrijven van elke omvang. Automatisering van contractbeheer processen bespaart niet alleen tijd, geld en middelen, maar ook de nauwkeurigheid en naleving worden verbeterd. Door het automatiseren van contentcreatie, facturering, het volgen van de contractduur, het bewaken van de vervaldatum, automatische meldingen en boekhoudkoppelingen, kunnen bedrijven profiteren van de vele voordelen die contractbeheer biedt. Met deze tools kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun contracten efficiënt en effectief worden beheerd met minimale inspanning.


De 8 belangrijkste voordelen van geautomatiseerd contractbeheer zijn:

Tijdsbesparing:

Vermindering van de hoeveelheid tijd die nodig is voor het opstellen, beheren en volgen van contracten. Het proces van het maken van contracten, het verzenden voor ondertekening en het bijhouden van belangrijke data kan aanzienlijk worden versneld, waardoor waardevolle tijd wordt bespaard.

Efficiëntie:

Door het automatiseren van repetitieve taken en workflows, kunnen bedrijven hun contractbeheer processen efficiënter maken. Het stroomlijnen van de goedkeuringsprocessen, het automatisch genereren van documenten en facturen en het centraliseren van contractinformatie dragen allemaal bij aan een vlottere en effectievere afhandeling van contracten.

Nauwkeurigheid en naleving:

Geautomatiseerde contractbeheersystemen helpen bij het waarborgen van nauwkeurigheid en naleving van contractuele afspraken. Ze kunnen waarschuwingen en meldingen bieden voor belangrijke termijnen, zoals vervaldata, opzegtermijnen en herzieningsdata, waardoor het risico op het missen van deadlines wordt verminderd en naleving van contracten wordt verbeterd.

Risicobeheer:

Bedrijven kunnen risico's beter identificeren en beheren. Ze kunnen contracten centraal opslaan, belangrijke clausules markeren en snel toegang krijgen tot relevante informatie. Dit helpt bij het minimaliseren van juridische risico's, het verminderen van geschillen en het beschermen van de belangen van het bedrijf.

Kostenbesparing:

Door papierloos te werken, wordt bespaard op printkosten en opslagruimte voor fysieke documenten. Daarnaast zorgen minder menselijke fouten, een betere nauwkeurigheid en automatisch factureren ook voor een efficiënter contractbeheerproces en worden tijd en middelen bespaard, waardoor de algehele operationele kosten worden verlaagd.

Verbeterde samenwerking en transparantie:

Bevordering van een betere samenwerking tussen teams, afdelingen en belanghebbenden. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd toegang hebben tot contracten, opmerkingen achterlaten, wijzigingen bijhouden en feedback geven. Dit vergemakkelijkt een naadloze samenwerking en communicatie, wat leidt tot snellere goedkeuringen en betere resultaten.

Geavanceerde rapportage en analyse:

Bedrijven kunnen inzicht krijgen in contractuele trends, prestatie-indicatoren, zoals doorlooptijden en nalevingspercentages, en andere belangrijke statistieken. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om processen te verbeteren, risico's te identificeren en strategische beslissingen te ondersteunen.

Schaalbaarheid en flexibiliteit:

Er kunnen gemakkelijk aanpassingen worden gedaan en worden opgeschaald naarmate het bedrijf groeit. Het systeem kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en workflows van het bedrijf, en nieuwe functionaliteiten kunnen worden toegevoegd indien nodig. Dit zorgt voor flexibiliteit en ondersteunt de groei en ontwikkeling van het bedrijf.


Door gebruik te maken van geautomatiseerd contractbeheer kunnen bedrijven profiteren van al deze voordelen en hun contractuele processen efficiënter, effectiever en kostenbesparend maken.

Order2Flow, dé oplossing voor (automatisch) contractbeheer

Order2Flow heeft een contractbeheer module waarbij niet alleen alle details worden bijgehouden, maar facturering ook automatisch gebeurt. Daarnaast kunnen er meldingen worden ingeregeld wanneer er acties nodig zijn.

Meer weten? Lees dan ook dit klantverhaal over de implementatie van complex contractbeheer en de koppeling met SnelStart.

Wilt u graag meer informatie of gericht advies ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te horen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Terug naar de homepagina