Visie en missie

De wereld en het technologische landschap veranderen in een rap tempo. Dit geldt ook voor de e-commerce-sector. Nieuwe ontwikkelingen en de daarmee samenhangende veranderingen die organisaties doorvoeren, hebben doorgaans vergaande implicaties en zorgen dan ook voor enorm toenemende complexiteit. Dit geldt niet alleen voor organisatie zelf, maar ook voor haar eindgebruiker. Hoe zorgt u ervoor dat u heldere informatie kunt destilleren uit overvloedige data, en op basis hiervan kunt handelen? Hoe blijft u voldoen aan plaatsonfhankelijke direct demand, terwijl u tegelijkertijd de controle en uw autonomie behoudt? Hoe blijft u omzet en rendement genereren in een toenemende en sterk concurrerende markt? Dergelijke vraagstukken stellen we centraal om de e-commerce-ondernemer en zijn eindgebruikers adequaat te kunnen bedienen middels dé orderfulfulmentoplossing: Order2Flow.

We zijn van mening dat van hedendaagse technologische ontwikkelingen tal van kansen bieden voor organisaties binnen de e-commerce. Deze kansen worden door ons benut door de toenemende behoefte aan IT-specialisatie toegankelijker te maken met Order2Flow, een tool voor ondernemers binnen de e-commerce. Deze software integreren we in de bedrijfsvoering van onze klanten, waardoor hun gehele orderbeheer inzichtelijk, beheersbaar en aanpasbaar wordt: van orderverwerking en boekhouding tot fulfilment. Hierbij staan de volgende zaken centraal: een hogere efficiëntie, omloopsnelheid en foutreductie, evenals een doorlopende controle van de voortgang en de ingevoerde gegevens. De ondernemer wordt hierdoor snel in staat gesteld strategische en/of operationele beslissingen te nemen. We reageren constant op ontwikkelingen door steeds nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en aan de tool toe te voegen. Op deze manier behoudt de e-commerce-ondernemer de controle en zijn autonomie, en wordt hij blijvend in staat gesteld om afdoende omzet en rendement te realiseren. Dát is de missie van Order2Flow.


Het team

Order2Flow is opgezet door de professionals van Pazion BV. Het team van Order2Flow zet zich iedere dag weer in om IT adequaat in te zetten om bedrijven op diverse terreinen duurzaam te ondersteunen. Het team bestaat uit mensen met een zeer diverse achtergrond welke er toe leidt dat dat problematiek multidimensionaal wordt bekeken en daartoe integrale oplossingen voor worden aangereikt. Wat hen bindt is het willen leveren van contextgebonden innovatie.

Paul Groeneweg

Paul Groeneweg
Oprichter/developer

Nomair van Wijk

Nomair van Wijk
Consultant e-commerce

Maarten Buser

Maarten Buser
Marketeer

Tom Groot

Tom Groot
Developer

Taco Lohrmann

Taco Lohrmann
Developer

Maik Wezinkhof

Maik Wezinkhof
Developer

Richard van Duijvenbode

Richard van Duijvenbode
Developer