Visie en missie

De wereld en het technologische landschap veranderen in een rap tempo. Dit geldt ook voor de e-commerce-sector. Nieuwe ontwikkelingen en de daarmee samenhangende veranderingen die organisaties doorvoeren, hebben doorgaans vergaande implicaties en zorgen dan ook voor enorm toenemende complexiteit. Dit geldt niet alleen voor organisatie zelf, maar ook voor haar eindgebruiker. Hoe zorgt u ervoor dat u heldere informatie kunt destilleren uit overvloedige data, en op basis hiervan kunt handelen? Hoe blijft u voldoen aan plaatsonfhankelijke direct demand, terwijl u tegelijkertijd de controle en uw autonomie behoudt? Hoe blijft u omzet en rendement genereren in een toenemende en sterk concurrerende markt? Dergelijke vraagstukken stellen we centraal om de e-commerce-ondernemer en zijn eindgebruikers adequaat te kunnen bedienen middels dé orderfulfilmentoplossing: Order2Flow.

We zijn van mening dat van hedendaagse technologische ontwikkelingen tal van kansen bieden voor organisaties binnen de e-commerce. Deze kansen worden door ons benut door de toenemende behoefte aan IT-specialisatie toegankelijker te maken met Order2Flow, een tool voor ondernemers binnen de e-commerce. Deze software integreren we in de bedrijfsvoering van onze klanten, waardoor hun gehele orderbeheer inzichtelijk, beheersbaar en aanpasbaar wordt: van orderverwerking en boekhouding tot fulfilment. Hierbij staan de volgende zaken centraal: een hogere efficiëntie, omloopsnelheid en foutreductie, evenals een doorlopende controle van de voortgang en de ingevoerde gegevens. De ondernemer wordt hierdoor snel in staat gesteld strategische en/of operationele beslissingen te nemen. We reageren constant op ontwikkelingen door steeds nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en aan de tool toe te voegen. Op deze manier behoudt de e-commerce-ondernemer de controle en zijn autonomie, en wordt hij blijvend in staat gesteld om afdoende omzet en rendement te realiseren. Dát is de missie van Order2Flow.
Ontwikkeld in samenspraak met ondernemers

Pazion ontwerpt al sinds 2003 webapplicaties op maat voor ondernemers. We hechten sterk aan persoonlijk contact met onze klanten en het actief en oplossingsgericht meedenken. Op basis hiervan is Order2Flow ontwikkeld. Diverse van onze klanten namen de afgelopen jaren contact met ons op omdat standaard koppelingen met hun softwarepakketten niet geschikt waren voor hun e-commerce. Tegelijkertijd was er een sterke overlap in hun vragen en behoeften.

Dit leidde tot de ontwikkeling van Order2Flow: een middleware applicatie die een standaard basis biedt voor orderbeheer en -verwerking. Tegelijkertijd kan die volop toegespitst worden op uw precieze bedrijfsvoering. De standaard basis zorgt er enerzijds voor dat integraties niet vanaf nul geprogrammeerd hoeven te worden. Anderzijds kan de applicatie perfect toegespitst worden op uw software, bedrijfsvoering en behoeften. Oftewel: de voordelen van standaard- en maatwerk in één applicatie verenigd.

Pazion gelooft in de kracht van automatisering en integratie, ook op gebied van onze eigen bedrijfsvoering. Daarom bieden we ook hosting aan voor Order2Flow, waardoor we één aanspreekpunt zijn voor de ontwikkeling en het beheer van uw applicatie. Hierdoor werken we agile en dus efficiënt. De tijd per sprint kan niet alleen benut worden voor ontwikkeling, maar ook voor extra tests en/of aanvullende documentatie. Die extra tijd zetten we altijd in uw voordeel in, om u zo gericht mogelijk te helpen.

Het team

Order2Flow is opgezet door de professionals van Pazion BV. Het team van Order2Flow zet zich iedere dag weer in om IT adequaat in te zetten om bedrijven op diverse terreinen duurzaam te ondersteunen. Het team bestaat uit mensen met een zeer diverse achtergrond. Hierdoor kunnen ertoe kunnen we problematiek multidimensionaal bekijken en daartoe integrale oplossingen voor worden aangereikt. Wat ons bindt is het willen leveren van contextgebonden innovatie.

Paul Groeneweg

Paul Groeneweg
Oprichter/developer

Stephanie van den Born

Stephanie van den Born
Commercieel medewerkster

Maik Wezinkhof

Maik Wezinkhof
Developer

Dhani van Ingen - Webdeveloper Order2Flow

Dhani van Ingen
Developer

Lees de cases van diverse tevreden Order2Flow-gebruikers

Order2Flow is officieel bronze partner van bol.
Order2Flow is officieel bronze partner van bol..